hướng dẫn dùng cydia trên iPhone 6 Plus

  • Hướng dẫn dùng cydia trên iPhone 6 Plus
    Hướng dẫn các bước gỡ bỏ ứng dụng trên cydia đã cài đặt vào máy iPhone 6 Plus  Các bạn có thể áp dụng phương pháp gỡ bỏ những app đã cài trên cydia iPhone 6 plus với tất cả các thiết bị chạy hệ điều hành iOS 7 hoặc có thể là phiên bản hệ điều...