iphone 4s có bắn bluetooth được không

  • iPhone 4s có bluetooth không cách dùng bluetooth của iPhone
    Tại sao không thể dùng bluetooth của iPhone 4s để truyền file - Bạn có thể mở được bluetooth của iPhone 4s như hình bên dưới nhưng lại hoàn toàn không thể tìm thấy và kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác được khiến cho mọi người thắc mắc liệu iPhone 4s có bluetooth...