iphone 6 mất chế độ rung

  • Khắc phục lỗi iphone 6 mất chế độ rung
    Khắc phục lỗi iphone 6 mất chế độ rung iPhone 6 lỗi không rung một lỗi mà tưởng chừng như đơn giản, nhưng các bạn hãy thử nghĩ xem, sẽ như thế nào khi có người gọi đến hoặc tin nhắn đến mà các bạn không hay biết? Và nếu như đây là một cuộc gọi khẩn cấp. Tính...